Plan Cmentarza Parafii św. Marcina w Odolanowie

Dla oznaczenia grobu należy podać nr kwatery, rzędu i grobu. Poszczególne groby w każdym rzędzie są numerowane od lewej do prawej strony, np. groby w pierwszej kwaterze i w drugim rzędzie to kolejno: 1-02-01;   1-02-02;   1-02-03 itd. Groby podwójne mają numer podwójny, np.: 1-03-01+02;   1-05-11+12 itp. Na konkretnym zdjęciu nr grobu znajduje się pod hasłem: "więcej informacji" po prawej stronie - wystarczy kliknąć i pojawi się m.in. nazwa pliku z numerem grobu.