Proboszcz: Ks. prałat dr Dariusz Smolnik

Wikariusz parafialny: Ks. mgr Dariusz Płonka

Do pomocy duszpasterskiej: Ks. mgr Andrzej Musiał