Proboszcz: Ks. prałat dr Dariusz SMOLNIK

Wikariusze  parafialni : Ks. mgr Łukasz LUŹNY

                                         Ks. mgr Łukasz OLSZEWSKI