Proboszcz: Ks. Mariusz Pohl

Urodziłem się 8 grudnia 1959 w Mogilnie, ale mieszkałem i wychowałem się w Poznaniu. W 1978, po maturze w Liceum Adama Mickiewicza - słynnej "Ósemce", dostałem się na Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Po dwóch latach przerwałem studia i wstąpiłem do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu Święcenia kapłańskie przyjąłem 28 maja 1987. Praca magisterska i licencjacka: "Problem cierpienia w pismach K. L. Konińskiego". Pracowałem jako wikariusz w Ostrzeszowie (Fara), Lesznie (Parafia Świętego Krzyża) i Ostrowie Wlkp. (Parafia św. Antoniego). W roku 1994 zostałem mianowany proboszczem w Skrzebowej, a w 1996 dziekanem Dekanatu Raszkowskiego. W 2007 zostałem proboszczem Parafii św. Marcina w Odolanowie.

Moje hobby i pasja to duszpasterstwo: głoszenie homilii, kazań, katechez, ale także posługa w konfesjonale i prowadzenie grup duszpasterskich. Głosiłem łącznie 70 serii różnych rekolekcji parafialnych, szkolnych, dla duszpasterstwa rodzin, Oazy, nauczycieli itp. Przez 8 lat prowadziłem też konferencje formacyjne na comiesięcznych spotkaniach Sióstr Przełożonych Diecezji Kaliskiej. Brałem udział w pracach Synodu Diecezji Kaliskiej, jako członek dwóch zespołów roboczych: ds. świeckich i ds. mediów. W wolnych chwilach zajmuję się także fotografią. Wiele moich zdjęć było publikowanych w "Przewodniku katolickim", "Różańcu" i "Sygnałach troski". 

Od 1987 roku systematycznie publikuję artykuły w "Przewodniku katolickim", "Bibliotece kaznodziejskiej", "Katechecie", "Opiekunie", "Różańcu", "Sygnałach troski", "Wieczerniku", oraz sporadycznie w "Gościu niedzielnym". Od 2002 roku systematycznie co dwa tygodnie nagrywam cykl katechez radiowych pt. "W trosce o rodzinę", emitowanych w soboty wieczór na falach kaliskiego Radia Rodzina. Wydałem książki: "Woń pokusy, smak prawdy",  "Sakramenty i życie", album "Piękno rodzime", "Mistrz, nauczyciel, przyjaciel", "Panie, abym przejrzał", "Buduj na skale". Jestem też współautorem kilku innych: "Drogi krzyżowe", "Rachunek sumienia", "Zadany dar"...