Kontakt

Dane kontaktowe:

Proboszcz: Ks. dr Adam Zmuda

tel. 62 733 14 12

e-mail: xadamz@interia.pl

Wikariusz: Ks. mgr Błażej Jędrzejak

Adres:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Św. Marcina

ul. Rynek 9

63-430 Odolanów

Proboszcz: ks. dr Adam Zmuda, mianowany proboszczem w Odolanowie u św. Marcina od 1.09.2022 r, doktor patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplomowany nauczyciel religii, członek Rady Kapłańskiej (z wyboru) Ks. Bp. Damiana Bryla – Biskupa Kaliskiego, Wizytator biskupi ds. katechezy parafialnej i szkolnej na teren całej diecezji kaliskiej.